Viewpoint: Krisztian Tompa

Chasebröderna har en del problem kan man minst sagt säga efter det som nu bubblat upp till ytan. E

Chasebröderna har en del problem kan man minst sagt säga efter det som nu bubblat upp till ytan. En annan förare som hamnat i en liknande situation är Krisztian Tompa från TM satelite-laget.

Allt började redan i september när vi hade signerat avtalet säger Tompa. Allt såg ut som frid och fröjd till en början och vi var i Sardinen och tränade men jag åkte hem då jag åkte omkull och åtdrog mig en lindrigare skada. Vi hade regelbunden kontakt med Carsten som är teamägare, vi pratade i snitt ca en gång i veckan. Den 6:e april när vi talades vid så var det sista han sa, Allt är OK och du behöver inte ta med dig någonting.

4 dagar senare (den 10:e april) efter det samtalet så anlände vi och där fanns ingenting, framför allt ingen Carsten. Vi försökte att nå honom via telefon, sms och email men inget gav resultat. När det kommer till avtalet så stod vi för vår del och betalade precis det som vi hade kommit överens om. När det däremot kom till Carstens del så hände ingenting mer eller mindre, vi fick inte alls det vi betalat för. När vi pratade med Tompa så frågade vi honom om de fick tillbaka pengarna de betalt och Tompa svarade "Nej, vi fick inte tillbaka något" .

Historien får dock ett bättre slut eftersom att Krisztian Tompa idag har hjälp från en annan tillverkare och är tillbaka på banan, ordagrant. Tompa vill i intervjun passa på att tacka Yamaha Europe, Reiner Verherstraeten och FXR för all hjälp.

Best Of
Channels
Latest